เครื่องแปรรูปมะพร้าวพร้อมดื่ม

รหัสสินค้า : coco28

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เครื่องแปรรูปมะพร้าวสดพร้อมดื่มประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกันได้แก่

  1. อุปกรณ์ปอกมะพร้าวสด สำหรับปอกเปลือกมะพร้าวเพื่อเตรียมผิดก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องเกลาผิว
  2. อุปกรณ์เกลาผิวมะพร้าว สำหรับเกลาใยมะผิวมะพร้าวให้เป็นลูกเกลี้ยงเพื่อเตรียมนำมะพร้าวสู่ขั้นตอนการกัดร่อง
  3. อุปกรณ์กัดร่องฝามะพร้าว สำหรับกัดร่องบนฝาลูกมะพร้าวเกลี้ยงโดยจะทำการเจาะกัดร่องเป็น 2 ขนาด โดยขนาดเล็กเพื่อใส่หลอดดื่มน้ำ และขนาดใหญ่เพื่อตักทานเนื้อ
Visitors: 78,652